Uakseptable dødsdommer i Egypt

- Det er uakseptabelt at over 500 mennesker er dømt til døden i en summarisk rettssak. Dommene er sjokkerende og rettssaken gir grunn til bekymring for grunnleggende standarder i det egyptiske rettssystemet, sier utenriksminister Børge Brende.

Mandag 24. mars ble 529 personer dømt til døden av en domstol i Minya i Egypt. Flere hundre av disse ble dømt in absentia. Tiltalepunktene var blant annet drap på en politimann og storming av en politistasjon. Ifølge de tiltaltes advokater fikk de verken tid eller mulighet til å forsvare de dømte på tilfredsstillende vis, og det ble kun avholdt to rettsmøter før dommene ble avsagt. Man venter nå på mulige anker, samt bekreftelse av stormuftien og presidenten før dommene kan fullbyrdes.

- Jeg forventer at samtlige tiltalte gis muligheten til en rettferdig ankebehandling og at skyldspørsmålet vurderes individuelt for hver enkelt tiltalt. Vi har også sett flere andre domfellelser den siste tiden som reiser spørsmål ved rettssikkerheten i Egypt, sier utenriksministeren.

Tusenvis er fengslet etter militærets maktovertakelse i Egypt i juli 2013. I tillegg til tilhengere av Det muslimske brorskapet, har demokrati- og menneskerettighetsaktivister blitt dømt til årelange fengselsstraffer. Journalister sitter også arrestert i egyptiske fengsler.  

- Likhet for loven og rettssikkerhet er grunnleggende i et samfunn. Jeg vil oppfordre egyptiske myndigheter til å gjøre sitt ytterste for å påse at disse grunnverdiene sikres. Norge er mot dødsstraff i alle situasjoner, og jeg vil oppfordre egyptiske myndigheter til å ikke bruke denne straffemetoden, sier Brende.

- Egypt er nå i en avgjørende periode frem mot president- og parlamentsvalg. Egypt må vise at de respekterer internasjonale prinsipper for demokrati, menneskerettigheter og rettsikkerhet. Det er viktig at rettsprosessene bidrar til – og ikke motvirker – nasjonal forsoning, sier utenriksminister Brende.

Til toppen