Nye dødsdommer i Egypt

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er sjokkerende og uakseptabelt at en egyptisk domstol nok en gang avsier en summarisk rettsavgjørelse – denne gangen med 683 dødsdommer. Vi er kommet i en situasjon hvor egyptiske domstoler på en alvorlig måte undergraver landets omdømme internasjonalt, sier utenriksminister Børge Brende.

Mandag 28. april ble 683 personer dømt til døden av en domstol i Minya, inkludert øverste leder av Det muslimske brorskapet Mohamed Badie. Nesten 600 ble dømt in absentia. Dødsdommene er så langt ikke rettskraftige, og er sendt til stormuftien for hans vurdering. Domstolen vil avsi en endelig dom når stormuftiens anbefaling er gitt. Etter dette kan også dommen ankes. Saken har flere likhetstrekk med rettssaken i mars der 529 ble dømt til døden. Av disse er nå 492 av dødsdommene omgjort til lange fengselsstraffer, mens 37 dødsdommer er opprettholdt.

- Det er ikke akseptabelt at dødsdommer og lange fengselsstraffer gis uten at rettssikkerheten til hver enkelt tiltalt blir ivaretatt. Kravet om rettferdige rettergang er et fundamentalt internasjonalt prinsipp, sier utenriksministeren.

Det ble i dag også avsagt en dom i Kairo som forbyr alle aktiviteter av 6. april-bevegelsen med umiddelbar virkning. Bevegelsen var en av de viktigste drivkreftene bak 2011-revolusjonen, og var aktiv som pådriver for blant annet arbeideres rettigheter også forut for 2011. Flere av deres ledere er allerede fengslet. Bakgrunnen for dagens dom er beskyldninger om spionvirksomhet og "æreskrenkelser" mot den egyptiske stat.

- Denne dommen føyer seg inn i rekken av repressive tiltak mot kritiske røster i Egypt. Jeg er svært bekymret for den forverrede situasjonen for det sivile samfunnet og den stadige innskrenkningen av ytringsfrihet i Egypt, sier utenriksminister Brende.