Eide får viktig oppgave fram mot klimatoppmøtet i desember

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide skal lede arbeidet med å oppnå større ambisjoner om utslippsreduksjoner frem mot klimatoppmøtet i Dubai i desember i år. Han har fått oppgaven sammen med klima- og miljøminister Grace Fu fra Singapore. Nyheten ble kunngjort av Sekretariatet for FNs Klimakonvensjon i dag, 11. september.

- Vi har bare et lite tidsvindu igjen om kloden skal lykkes med å nå klimamålene vi har satt oss i Paris-avtalen. Forsterket innsats for å kutte utslipp blir en hovedsak på klimatoppmøtet i høst. Om dette klimatoppmøtet skal lykkes, må vi se betydelig framgang på feltet utslippsreduksjoner, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Rollen statsråden har fått er å bygge bro blant alle verdens land om hvordan vi skal øke innsatsen og holde 1,5-gradersmålet i live. På årets klimatoppmøte skal landene vurdere hvordan verden ligger an til å Parisavtalens mål og hvordan de kan øke innsatsen for å nå dem. Utslippsgapet er stort. Det trengs kraftigere tiltak på alle områder for å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Vi trenger raskere energiomstilling, redusert avskoging og økt innsats også mot de andre klimagassene utover CO2, som f.eks. metan.

- Sommerens ekstremvær med tørke, skogbranner, hetebølger og flom viser at klimaendringene er her og at de treffer oss med stadig større kraft. Samtidig understreker den faglige gjennomgangen som kom fra FN før helgen at verden er langt unna tiltakene som trengs for å holde oppvarmingen av kloden under 1.5 grader, sier Eide.

Ministrene Grace Fu og Espen Barth Eide hadde et lignende oppdrag på COP26 i Glasgow og COP27 i Sharm El Sheikh, der de ledet forhandlingene fram mot en endelig ferdigstillelse av Parisavtalens artikkel 6 om reglene for det globale kvotemarkedet.