Historisk forsvarsrapport

"Et felles løft"

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For første gang er en uavhengig ekspertgruppe bedt om å lage en rapport om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver. Tirsdag 28. april mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide rapporten.

Her kan rapporten lastes ned. 

Download the English version of the report here.

 

Leder for ekspertgruppen Rolf Tamnes og Forsvarsminsister Ine Eriksen Søreide under pressekonferansen hvor Ekspertgruppen for forsvaret av Norge la frem sin rapport "Et felles løft". Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Rapporten "Et felles løft" ble presentert av Ekspertgruppen for forsvaret av Norge under en pressekonferanse 28 april 2015. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Ine Eriksen Søreide under pressekonferansen hvor Ekspertgruppen for forsvaret av Norge la frem sin rapport "Et felles løft". Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Les mer om bakgrunnen for opprettelsen av ekspertgruppen her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/ekspertgruppe-skal-se-pa-forsvaret/id2354507/

Ekspertgruppen ble spesielt bedt om å se på to spørsmål:

  • Hvordan påvirker de sikkerhetspolitiske utviklingstrekkene Norges sikkerhet?
  • Er det samsvar mellom de sikkerhetspolitiske utfordringene og innretningen av Forsvaret?

Om arrangementet:
Professor Rolf Tamnes vil overrekke rapporten til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Det vil også bli en panelsamtale med Ekspertgruppen.

Tid: Tirsdag 28. april kl. 10.-11.30 (Dørene åpner 09.30)
Sted: Det norske nobelinstitutt, Oslo

Mer info her: http://forsvaretavnorge.regjeringen.no/
Rapporten vil bli lagt ut på http://forsvaretavnorge.regjeringen.no/ etter overrekkelsen.

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, 90512319 /miw@fd.dep.no, evt. Forsvarsdepartementets pressetelefon, 23096011.