Eksport av massevirke fra Østlandsskogbruket

Flere aktører i skognæringen har i løpet av 2013 etablert eksport av massevirke med båt fra Drammen. Utfordringen nå blir å finne et godt og rasjonelt opplegg for sjøtransporten.

Skiping med båt gir muligheter for eksport av større mengder tømmer og større fleksibilitet i valg av kjøper av tømmeret. Én båt frakter tømmer tilnærmet ti tømmertog eller 100 tømmerlastebiler. I praksis vil hele det nord-Europeiske markedet være tilgjengelig med båt fra Drammen. Utfordringen blir å finne et godt og rasjonelt opplegg for sjøtransporten.

Lasting av flis fra lekter til «Hagland Saga» på Drammen Havn.
Lasting av flis fra lekter til «Hagland Saga» på Drammen Havn. (Foto: Ivar Vannebo.)
Til toppen