Eksport av norsk genmateriale til Kina

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og den kinesiske minister Zhi Shuping undertegnet i dag en protokoll som skal regulere karantene og helsekrav for eksport av genmateriale fra Norsk rødt fe fra Norge til Kina.

Arbeidet med å eksportere genetisk materiale av storfe til Kina startet i 2008. Kina har et mål om å øke produksjonen av fersk melk til barn. Protokollsigneringen i dag betyr at kinesiske barn i fremtiden kan komme til å drikke melk fra kyr basert på genmaterialet fra Norsk rødt fe (NRF).

Den kinesiske ministeren Zhi Shuping leder departementet The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ). Dette departementet har ansvar for import, eksport og sertifisering. Det godkjenner eksportattester og helsesertifikater og er ansvarlig for grensekontrollstasjonene i Kina. 

Internasjonal
Fra dagens signering. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Den kinesiske ministeren Zhi Shuping og landbruks- og matminister Jon Georg Dale.
Den kinesiske ministeren Zhi Shuping og landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kina eksporterte i 2015 jordbruksprodukter til Norge for ca 1600 millioner kroner, mens Norge på sin side eksporterte jordbruksprodukter for 110 millioner kroner til Kina - i hovedsak tilberedte næringsmidler, huder og skinn og drikkevann. 

Norske jordbruksprodukter holder høy kvalitet knyttet til mattrygghet, dyrehelse og plantevernmidler. I kommende forhandlinger med Kina vil det fra norsk side være interessant å komme inn på det kinesiske markedet med bla meieriprodukter, genmateriale  og vegetabilske oljer i tillegg til de produktene vi allerede eksporterer. 

Geno SA på Store Ree i Stange vil være sentral i eksporten av genmateriale fra storfe/NRF til Kina. Geno Global eksporterer allerede genmateriale av norsk rødt fe til USA/Kanada, Storbritannia, Italia, Tyskland, Frankrike, New Zealand og Australia. Geno SA har en årlig omsetning på 350 millioner kroner (tall fra 2015).

Til toppen