Eksportkontroll og salg av F-5 fly til USA

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I det siste er det skrevet mye om kontrollen med eksport av avhendet forsvarsmateriell. Spesielt har salg av to F-5B jagerfly til USA fått mye oppmerksomhet. Utenriksdepartementet ønsker å gjøre noen viktige presiseringer når det gjelder departementets oppgaver generelt og håndtering av dette salget spesielt.

Utgangspunktet for kontrollen med forsvarsmateriell er en regjeringserklæring og et stortingsvedtak av 11. mars 1959, hvor hovedprinsippet er at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig, hvor det er fare for krig, eller til land hvor det er borgerkrig.

Jagerfly er militært materiell som tilhører gruppen av varer med den strengeste kontrollen, såkalt A-materiell. Lisens kan kun innvilges for eksport av slikt utstyr til land som oppfyller alle vilkår under:

  • Land som ikke rammes av Stortingets 1959-vedtak
  • Land som ikke er underlagt bindende våpenembargo
  • Land som er klarert av regjeringen for mottak av dette materiellet
  • Når det er fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon på sluttbruk og  sluttbruker.

Slikt materiell kan kun selges til myndigheter i landet, eller til kjøper som opptrer på vegne av myndighetene. Det er derfor ikke slik at det er noe forbud mot eksport, men selger må søke om lisens og legge fram dokumentasjon som Utenriksdepartementet finner tilfredsstillende. UD vil avslå alle salg som ikke tilfredsstiller kravene i retningslinjene.

26. januar 2015 innvilget Utenriksdepartementet søknad om eksport av to F-5B jagerfly til USA. Amerikanske myndigheter ga den nødvendige garantien og dokumentasjon som bekreftet at flyene kun skal benyttes til å utføre tjenester på vegne av myndighetene i USA. Amerikanske myndigheter har selv godkjent overføringen av materiellet til et amerikansk firma.

Videre har Utenriksdepartementet mottatt offisielle forsikringer om at dette firmaet er registrert i State Department’s Directorate of Defense Trade Controls. Selskapet kan dermed disponere flyene i tråd med amerikansk regelverk og betingelser. Flyene er underlagt amerikansk eksportkontrollregelverk og International Traffic in Arms Regulations (ITAR-regelverket) og kan således bare videreselges etter godkjenning av amerikanske myndigheter. 

Vilkårene for salget er omfattende og inkluderer bl.a. at flyene ikke skal bære våpen. Flyene er heller ikke i stand til å bære våpen etter at de ble bygget om for å tjene som plattformer for utprøving og testing på vegne av norske forsvarsmyndigheter. Blant annet er varslingsradar, kabling til missiler på vingene samt avfyringsmekanismer fjernet. Som et to-seters fly tiltenkt rollen for instruktør/elev har flyene heller aldri hatt maskinkanon.

Flyene var lisensiert for utførsel til samme firma i 2007, men dette salget ble ikke gjennomført. Ifølge våre opplysninger har flyene siden 2007 stått lagret på Fort Worth Alliance Airport i Texas. Flyene har ikke vært vedlikeholdt til flyvedyktig status i perioden 2007-2015, og er nå gjenstand for vedlikehold og reparasjon for å kunne gjøres flyvedyktige igjen.