Eksportkontrolltelefonen ikke betjent 11. oktober

Eksportkontrolltelefonen vil ikke være betjent onsdag 11. oktober.