Eksportkontrollseminar 2013

Utenriksdepartementets årlige eksportkontrollseminar 2013 vil finne sted på Oslo Militære Samfund ved Akershus festning 6. mars. Informasjon om program og påmelding følger her.

Utenriksdepartementets årlige eksportkontrollseminar 2013 vil finne sted på Oslo Militære Samfund ved Akershus festning 6. mars.  Se informasjon om program og påmelding nedenfor.

Invitasjon til seminar om Strategisk Eksportkontroll 2013

Utenriksdepartementet inviterer herved eksportører, organisasjoner og andre samarbeidspartnere til et seminar om den strategiske eksportkontrollen.

Seminaret finner sted
Tid: Onsdag 6. mars kl. 09:00 – 14:30
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgaten 3, 0151 Oslo. 

Seminaret vil fokusere på innføringen av EUs direktiv 2009/43/EC om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte produkter (ICT) som vil bli gjort til EØS-regelverk. I tillegg vil det bli holdt orienteringer om norsk eksportkontroll generelt, varelister, lisensiering, samt om praktiske utfordringer innenfor eksportkontrollarbeidet, herunder UDs gjennomføring av embargo/sanksjoner.  Seminaret retter seg særlig mot beslutningstakere og eksportkontrollører i aktuelle eksportbedrifter. Forøvrig oppfordres deltagerne til å stille spørsmål, eller belyse konkrete og særlige problemstillinger som kan være av felles interesse.  Det er også mulighet for bedrifter å tegne seg til individuelle konsultasjoner. 

Program:
08:30 – 09:00  Registrering & Kaffe
09:00 – 09:10  Åpning ved fungerende avdelingsdirektør Jon Erik Strømø
09:10 – 10:00  Eksportkontroll i praksis og fremtidige utfordringer
10:00 – 10:15  Pause
10:15 – 11:15  Ny eksportkontrollforskrift (inkludert ICT) ved seniorrådgiver Lars Løken
11:15 – 11:30  Pause
11:30 – 12:15  UDs gjennomføring av sanksjoner/embargo ved rådgiver Mads Benestad
12:15 – 13:30  Lett servering
13:30 – 14:30  Mulighet for individuelle konsultasjoner a 15 minutter.

Påmelding og ønsker om individuelle konsultasjoner skal skje skriftlig til: lisens@mfa.no.
Spørsmål kan rettes skriftlig til lisens@mfa.no eller til tlf. 23 95 06 50.

Endelig program med foredrag og foredragsholdere vil bli kunngjort innen utgangen av februar på: www.eksportkontroll.mfa.no 

Frist for påmelding er fredag 1. mars 2013.

 

Oppdatert program pr 5.

Til toppen