Ekstra midler til sikringstiltak etter ekstremværet "Synne"

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett for 2016 å bevilge 21 millioner kroner til hastetiltak i områdene som ble hardest rammet av ekstremværet Synne i desember 2015. Midlene vil bli gitt som tilskudd til kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal.

- Å sikre liv, helse og verdier er grunnleggende. Ekstremværet "Synne" rammet deler av Sør- og Vestlandet hardt. Nå er det behov for tiltak for å avverge og redusere ytterligere skader. Regjeringen bidrar til at arbeidet kan settes i gang, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Ekstremværet "Synne" rammet deler av Sør- og Vestlandet hardt. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 21 millioner kroner hastetiltak for å avverge og redusere ytterligere skader over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett i Revidert nasjonalbudsjett for 2016. Statens bidrag vil utgjøre 90 prosent av totalkostnaden for tiltakene. Forslaget vil gi økt sikkerhet mot flom, og bidrar samtidig til å utløse aktivitet i regionen.