Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekstra søknadsrunde i Kompetansepluss

Høsten 2018 lanseres et nytt forsøk i Kompetansepluss-ordningen der man kan kombinere opplæring i grunnleggende ferdigheter med fagopplæring. Det har kommet inn dobbelt så mange søknader om støtte til opplæring som det er midler til i forsøket. – Arbeidslivet er i endring, og det er viktigere enn noen gang at vi sikrer grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT for alle voksne. Vi har doblet midlene siden 2013, og årets søknadstall viser igjen at vi gjør rett i å styrke satsingen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Ferske tall fra Kompetanse Norge viser at det i forbindelse med ekstrautlysningen i Kompetansepluss fagopplæringen totalt er søkt om 22,4 millioner kroner. Dette er fordelt på 77 søknader fra hele landet, og tilsvarer 100 prosent oversøking.

Mange søknader fra helse- og sosialsektoren

I denne runden inneholder 85 prosent av de innvilgede søknadene en kombinasjon av fagopplæring og grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 3 av 4 av søknadene inneholder regning og/eller data i kombinasjon med fagopplæring.

- Jeg synes det er spesielt gledelig at det er en høy andel virksomheter innen helse- og sosialtjenester. Dette er en sektor som særlig har rapportert om behovene for økt kompetanse blant sine ansatte, sier Sanner.

Tallene viser også at virksomheter i bygg- og anlegg, helse og sosial, offentlig administrasjon, varehandel og forretningsmessig tjenesteyting utgjør over 80 prosent av søkerne. Det er søknader fra hele landet, men Vestfold og Oslo har flest antall søknader per fylke. 

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Både virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. I denne søknadsrunden lyste Kompetanse Norge ut 10 millioner til kroner i et prøveprosjekt.

Styrker språkopplæring og arbeidspraksis

– Norge har behov for flere fagarbeidere framover, og regjeringen ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få mulighet til å gå opp til fagbrev. Gjennom opplæring på arbeidsplassen kan flere få styrket språkferdigheter, som vil være viktig for å kunne ta fagbrev på jobb, sier Sanner.

Regjeringen foreslår å styrke Kompetansepluss med 10 millioner kroner i årets budsjett. Siden 2013 har regjeringen nesten doblet midlene til arbeidet, til om lag 172 millioner i neste års budsjett.

- For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn må vi inkludere flere i arbeidslivet, men vi må også sikre at flere kan stå i jobb lenger. Nettopp derfor er ordninger som Kompetansepluss viktige, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Kompetansepluss og Kompetansereform Lære hele livet

  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning til kurs på arbeidsplassen i grunnleggende ferdigheter som lese, skrive, regne, digitale ferdigheter, norsk eller samisk.
  • Formålet med ordningen er å styrke arbeidstakeres tilknytning og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Siden 2013 har 53 000 deltatt på kurs i regi av ordningen.
  • Regjeringen har også satt i gang arbeidet med kompetansereformen "Lære hele livet" denne høsten. Målet er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.
  • Bevilgningen til Kompetansepluss i 2013 var på 86,6 millioner kroner. I budsjettforslaget for 2019 er bevilgningen 171,7 millioner kroner.

Innvilget beløp fordelt på søkers fylke

 

Tilskuddsbeløp

Prosent

Antall søknader

 

Akershus

520 000

5 %

2

 

Oslo

1 040 000

10 %

4

 

Oppland

260 000

2 %

1

 

Vestfold

2 470 000

23 %

6

 

Aust-Agder

195 000

2 %

1

 

Vest-Agder

520 000

5 %

2

 

Rogaland

715 000

7 %

2

 

Hordaland

715 000

7 %

3

 

Møre og Romsdal

780 000

7 %

2

 

Nordland

1 235 000

12 %

5

 

Troms

1 170 000

11 %

3

 

Trøndelag

910 000

9 %

3

 

Totalt

10 530 000

100 %

34

 

 

Kilde: Kompetanse Norge

Til toppen