Ekstraordinært giverlandsmøte for Palestina (AHLC) i Brussel

- Partene, de viktigste giverne og støttespillerne til de palestinske myndighetene har i dag gjentatt sin tydelige støtte til behovet for at israelerne og palestinerne gjenopptar fredsforhandlinger, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Målet er en forhandlet to-statsløsning der israelerne og palestinere kan leve side om side, i fred og sikkerhet. Nettopp fordi situasjonen er alvorlig, er det viktig å møtes nå. Tonen i møtet var god og konstruktiv sier hun. 

Utenriksminister Eriksen Søreide ledet i dag et ekstraordinært giverlandsmøte i Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) i Brussel med EUs utenrikssjef Federica Mogherini som vertskap. Statsminister Rami Hamdallah ledet den palestinske delegasjonen, hvor også utenriksminister Riad Malki deltok. Regionalminister Tzachi Hanegbi ledet den israelske delegasjonen. Flere utenriksministre og høytstående politikere fra giverlandene deltok. Fra USA deltok spesialrepresentanten Jason Greenblatt.

AHLC er det eneste internasjonale forumet der begge parter deltar i dialog med giverne og det internasjonale samfunnet. Dette var det første møtet på politisk nivå hvor palestinerne og israelerne satt sammen etter at USA i desember anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

- Et viktig formål med dagens ekstraordinære AHLC-møte var å samle partene og det internasjonale samfunnet for å støtte opp om politiske forhandlinger og legger til rette for å realisere to-statsløsningen. Giverne har også forpliktet seg til å videreføre støtten til palestinsk stats- og institusjonsbygging, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

- Giverne uttrykte sterk bekymring for den humanitære og økonomiske krisen i Gaza. Det internasjonale samfunnet er tydelig på at de palestinske partene må få en slutt på den interne splittelsen, og at selvstyremyndighetene (PA) må ta over kontrollen over Gaza, sier utenriksministeren. 

Det egyptiske initiativet for å gjenopprette PAs kontroll over Gaza ble trukket fram som viktig. Det internasjonale samfunnet oppfordret de palestinske partene til å legge til rette for at offentlig ansatte kan lønnes av PA. Spørsmålet om sikkerhetsstyrkene i Gaza må også løses.

PAs budsjettsituasjon er vanskelig og vil bli ytterlig krevende når PA skal overta kontrollen i Gaza. Utenriksminister Eriksen Søreide fremholdt at Norge vil opprettholde støtten til palestinerne og oppfordret også andre givere til å bistå økonomisk. Giverne uttrykte også sterk bekymring for den økonomiske situasjonen for FNs hjelpeorganisasjon for de palestinske flyktningene (UNRWA).

Giverlandsgruppen uttrykte klar støtte til å gjenoppta politiske forhandlinger for å løse de utestående sluttstatusspørsmålene. 

Utenriksministeren understreket at Norge har klare forventninger til at USA vil legge frem et forslag som kan føre partene til forhandlinger om de utestående spørsmålene, herunder grenser, sikkerhet, bosettinger, Jerusalems status, flyktninger og vann. Eriksen Søreide vektla videre at det nå arbeides med å få på plass ulike tiltak som kan føre til vekst i den palestinske økonomien. Dette inkluderer samarbeid mellom partene på infrastrukturprosjekter innen vann og energi.

De siste årene har giverlandsgruppen møttes to ganger i året. Neste ordinære møte planlegges 20. mars i Brussel.

Til toppen