EL-biler i EU

<p>Flere EU-land satser på utvikling av elektriske biler, og Danmark og Frankrike er langt framme både med å ta initiativer til utvikling og utbredelse av el-kjøretøy. I løpet av sommeren har mange EU-land kommet på banen, i denne rapporten oppsummeres EUs satsing på EL-biler fordelt på land.</p>

 

Flere EU-land satser på utvikling av elektriske biler, og Danmark og Frankrike er langt framme både med å ta initiativer til utvikling og utbredelse av el-kjøretøy. I løpet av sommeren har mange EU-land kommet på banen, i denne rapporten oppsummeres EUs satsing på EL-biler fordelt på land.

 Energikommissær Andris Piebalgs tester den norske el-bilen Think i Brussel i desember 2008. (Foto: Kommisjonen)

Totalt €5 mrd. har blitt øremerket til EUs Green Car Initiative, som utgjør del av EUs krisepakke. Initiativet fra Kommisjonen er tredelt:

  • FoU, bl.a. på batteriteknologi, hovedsakelig gjennom 7. rammeprogram
  • EIB-lån til innovasjon i næringslivet/industrien
  • Politiske grep for å øke etterspørselen: skatteinsentiver og offentlige innkjøp

Initiativet finansieres fra EUs budsjett, Den europeiske investeringsbanken (EIB), næringslivet og medlemslandene. Forskningskommissær Potocnik utfordret i januar den europeiske bilbransjen til å komme med sin visjon for en grønnere og mer energieffektiv veitransport innen den neste TRA-konferansen i Brussel i juni 2010. I følge Euractiv utfordret han bransjen videre konkret til å komme med fungerende løsninger for elektrifiseringen av europeisk bytransport.

Les hele rapporten her.

Til toppen