Presseinvitasjon:

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøker Stavanger og Sandnes 1. mars

Statsråden skal besøke Frilageret i Stavanger, høre mer om treningstilbud 60+ og delta på folkehelsetiltaket 52 hverdagsturer. I Sandnes besøker Michaelsen Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, der hun får høre om deres arbeid med prosjektet "Menn i helse". Deretter vil statsråden besøke Sandnes Helsesenter og få en orientering om deres satsningen på hverdagsrehabilitering.

Program

Kl. 12.00 – 13.15: Michaelsen besøker Frilageret i Stavanger. Her kan foreninger, skoler og andre som vil på tur leie friluftsutstyr. Målet er at flest mulig skal få oppleve turlivets gleder. Deretter blir det transport til Skipper Worse Ledaal. Skipper Worse eies av Nasjonalforeningen for Folkehelsen i Stavanger og er en sosial møteplass for seniorer. Statsråden skal høre mer om treningstilbud 60+ og folkehelsetilbudet 52 hverdagsturer. Aktivitet og fellesskap er et av hovedtemaene i eldrereformen "Leve hele livet" som regjeringen nå jobber med.

Adresse: Oppmøte på Frilager, Krossbergveien 105, Stavanger  

Kl. 14.00 – 14.40: Michaelsen besøker Rundeskogen bo- og aktivitetssenter i Sandnes. Sykehjemmet har 61 plasser og ligger i et bydelssenter med butikker og cafe. Statsråden får en omvisning på sykehjemmet og skal høre mer om "Menn i helse". Det er et prosjekt for å rekruttere flere menn inn i helse- og omsorgstjenesten. Statsråden får også en orientering om hvordan sykehjemmet samarbeider med frivillige, og hun skal møte ansatte og beboere.

Adresse: Stavangerveien 32B, Sandnes

Kl. 14.45-15.20: Statsråden besøker Sandnes helsesenter og Frisklivssentralen. Helsesenteret har 40 korttidsplasser inkludert 2 avdelinger for personer med demens. Statsråden får en omvisning på helsesenteret og skal høre mer om satsingen på hverdagsrehabilitering. Frisklivssentralen holder også til i samme bygg. De gir et tilbud til ungdom og voksne som ønsker å endre levevaner for å få en bedre helse, inkludert kostholdskurs og ungdomskurs for fysisk aktivitet. Michaelsen skal treffe brukere på helsesenteret og frisklivssentralen.

Adresse: Parkveien 2, Sandnes.

Pressen er velkommen til å delta og statsråden er tilgjengelig for intervju. 

Til toppen