Elektrisk mobilitet i Norge og Europa

Av Andreas Høglund, EU-delegasjonen

Elektriske kjøretøy og veien mot et utslippsfritt samfunn sto på agendaen under et seminar på Norges Hus forrige uke. Statsråd Tine Sundtoft fortalte om hvordan Norge har lykkes på elbilområdet.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft forrtalte om Norges elbil-erfaringer. Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen
Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft forrtalte om Norges elbil-erfaringer. Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen

En fullsatt konferansesal på Norges Hus med representanter fra EUs institusjoner, miljøorganisasjoner, EU-land, representanter fra industrien og andre relevante aktører i Brussel fikk høre om norske erfaringer og diskutere veien mot null utslipp i transportssektoren.

- Trenger et "energiewende"

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft fortalte i sitt åpningsinnlegg om hvordan Norge har lykkes med satsningen på elbiler.

– Teknologiutvikling og målrettet skattelegging oppmuntrer til klimavennlig forbruk. Elbiler har fordeler som gratis parkering med ladestasjoner, redusert billettavgift på ferger og muligheten til å benytte seg av kollektivfelt. Forutsigbar politikk er nødvendig for å se en effekt, sa Sundtoft. 

Statsråden snakket om det tyske «energiewende» og håpet å kunne se et tilsvarende «Transportwende».

Frederic Hauge fotalte om Bellonas mangeårige engasjement for elbiler og var fornøyd med den jobben Norge har gjort så langt. Hauge foreslo flere konkrete tiltak EU kan lære av, som skattefordeler og EL-skilt på bilene, som er en praksis Norge har gode erfaringer med.

Ifølge Hauge ønsker Bellona å jobbe sammen med EU for å realisere en lavutslipps transportsektor. Han la også vekt på den rollen som bilbatterier på sikt kan få på EUs elektrisitetsmarked som reserve for sol og vind.

Akershus som eksempel

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, var invitert for å snakke om Akershus og Oslo sine erfaringer med elbiler. Som en av de raskest voksende regionene i Europa står miljøvennlig transport høyt på agendaen.

– Elektriske kjøretøy i Norge, og da spesielt i Oslo- og Akershus-området, har vokst kraftig de siste årene. Gratis passering gjennom bomringer for elbiler har hatt en stor effekt for salget av elbiler. Mange ser på det som den billigste løsningen, sa Anette Solli.

Reduserte avgifter, gratis parkering og muligheten for å bruke kollektivfeltet, gjør at stadig flere i Oslo og Akershus ser på elbiler som det billigste og raskeste alternativet for transport, fortalte Solli.

Fra venstre i panelet: Chris Carroll (Sustainable Transport Project Officer, BEUC), Keith Taylor (MEP, Europaparlamentet), Anette Solli (Fylkesordfører i Akershus) og Oliver Paturet (General Manager, Nissan Europa), Greg Archer (Policy Officer, Transport & Environment), Jens Frølich Holte (Politisk rådgiver i Klima- og miljøverndepartementet). Foto: Julie Johnsen
Fra venstre i panelet: Chris Carroll (Sustainable Transport Project Officer, BEUC), Keith Taylor (MEP, Europaparlamentet), Anette Solli (Fylkesordfører i Akershus) og Oliver Paturet (General Manager, Nissan Europa), Greg Archer (Policy Officer, Transport & Environment), Jens Frølich Holte (Politisk rådgiver i Klima- og miljøverndepartementet). Foto: Julie Johnsen

EU satser

I Europakommisjonens melding om energiunionen er det en målsetting å øke antall elektriske kjøretøy på europeiske veier. I dag er mindre enn en prosent av kjøretøyene i EU elektriske.

– Kommisjonen er i gang med å skreddersy nasjonale planer for en mer miljøvennlig transportsektor. Ikke alle land har råd til å redusere sitt skattenivå slik som Norge har gjort. Norge vil bli invitert til å dele erfaringer når Kommisjonen snart skal sette i gang nye initiativer på bærekraftig transport, inkluder elbiler, sa Hugues Van Honacker fra Generaldirektoratet for transport i Kommisjonen.

Elbiler blir kritisert for å bruke elektrisitet som oftest er utvunnet av fossile energikilder, og dermed forsvinner mye av miljøeffekten. I Norge er det meste av elektrisiteten produsert av fornybare energikilder. Van Honacker mener vi ikke kan vente til all drivstoff er miljøvennlig før det satses på elbiler.

– EU har ikke like rent drivstoff som Norge – vi er fortsatt svært avhengig av olje. Det er likevel bedre å oppmuntre til bruk av elbiler nå enn å vente til all drivstoff er miljøvennlig. Det vil ta for lang tid, mente Van Honacker.

Luftforurensing

Medlem av transportkomiteen i Europaparlamentet, Keith Taylor fra De Grønne, snakket om Parlamentets arbeid mot et lavutslippssamfunn. Taylor poengterte at det ikke bare er ut fra et klimaperspektiv omleggingen til elektriske kjøretøy er viktig. Også mer nærliggende miljøhensyn er viktig i Parlamentets arbeid.

– Luftforurensing kan knyttes til en halv million dødsfall i EU årlig. EU-institusjonene må jobbe sammen for å oppmuntre folk til å ta miljøvennlige valg, sa Taylor.

Mer informasjon

Les om Norges samarbeid med EU innen klima og miljø her.

Til toppen