Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Elever i grunnskolen får stadig bedre karakterer

Gjennomsnittskarakterene til elever i grunnskolen har økt nasjonalt og i alle fylker de siste årene. Det kommer frem i siste karakterstatistikk fra Utdanningsdirektoratet. – Pilene peker oppover i norsk skole. Elevene er mer til stede på skolen, de lærer mer, og flere elever fullfører og består og mobbingen går ned. Jeg er også veldig glad for at karakterene har gått opp. Dette viser at det gjøres mye godt arbeid i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Elevene som gikk ut av grunnskolen i vår hadde 42 grunnskolepoeng i snitt, 0,2 poeng mer enn i fjor. Elevenes karaktersnitt har økt noe i flere standpunkt -og eksamenskarakterer de siste årene.

– Selv om oppgangen fra i fjor på 0,2 prosent er liten, så ser vi over tid en tendens til at elevene får bedre karakterer. Dette er positivt. Nasjonale tall for grunnskolepoeng har faktisk gått litt opp nesten hvert eneste år de siste 10 årene, sier Sanner.

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng øker mest fra i fjor til i år i Oslo. Elevene i Oslo har også det høyeste snittet i år, med 43,3 grunnskolepoeng. Det er i 1,2 grunnskolepoeng mer enn i fjor.

Jentene får i snitt høyere karakterer enn guttene i de fleste fag, både til standpunkt og til eksamen. Forskjellen er størst mellom jenter og gutter i standpunktkarakterene i fagene norsk hovedmål, norsk sidemål, kunst og håndverk og mat og helse, og i valgfagene design og redesign og produksjon av varer og tjenester. Jentene får 0,7 karakterpoeng mer enn guttene i disse fagene. Det er minst forskjell, kun 0,1 karakterpoeng, mellom gutter og jenter i kroppsøving og valgfaget fysisk aktivitet og helse.

For de enkelte fagene er det relativt små endringer i standpunkt- og eksamenskarakterer fra i fjor, men for de fleste fagene har det gått litt opp de siste årene. Elevene får i snitt høyere karakterer på muntlig eksamen enn til standpunkt, og høyere karakterer til standpunkt enn på skriftlig eksamen.

Fakta om grunnskolepoeng

  • Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet, og danner grunnlag for opptak til videregående skole.
  • Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer i fag ved avslutningen av 10. trinn, en sum av alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Gjennomsnittet har to desimaler og ganges med 10.
  • Det beregnes ikke grunnskolepoeng for elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.

Les analysen på Udir.no

Til toppen