Historisk arkiv

Elevinspektørene blir obligatorisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Fra nå av skal alle elever i 7. og 10. klasse og alle grunnkurselever i den videregående skolen si hva de mener om skolen gjennom brukerundersøkelsen Elevinspektørene. (14.01.04)

Pressemelding

Nr.: 003-04
Dato: 14.januar

Elevinspektørene blir obligatorisk

Fra nå av skal alle elever i 7. og 10. klasse og alle grunnkurselever i den videregående skolen å si hva de mener om skolen gjennom brukerundersøkelsen Elevinspektørene. Mange skoler har allerede brukt undersøkelsen som et ledd i egen kvalitetsutvikling.

Elevinspektørene er en nettbasert spørreundersøkelse der elevene skal vurdere opplæringen på sin egen skole.

Den obligatoriske undersøkelsen skal kartlegge elevenes motivasjon, trivsel, forekomst av mobbing, elevmedvirkning og skolens fysiske læringsmiljø. Den nye versjonen av Elevinspektørene åpnes 15. januar, og elever i 7. og 10. klasse og grunnkurselevene skal ha gjennomført undersøkelsen innen 1.mars. Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort på den nye nettportalen Skoleporten.no. Det vil ikke være ikke mulig å knytte noen av opplysningene fra Elevinspektørene til enkeltelever.

- Elevinspektørene gir elevene mulighet til å si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives. Skolene kan bruke resultatene til å evaluere eget arbeid og skolemiljø. Når alle skolene nå tar i bruk undersøkelsen får vi bedre kunnskap om læringsmiljøet i skolen, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Den obligatoriske gjennomføringen er forankret i forskriften til opplæringsloven som sier at elevene i grunnopplæring skal delta i slike nasjonale undersøkelser og at skolene skal sørge for at kartleggingen blir fulgt opp internt i samarbeid med både elever, lærere og foreldre.

For ytterligere informasjon:
Anne Berit Kavli, avdelingsdirektør i Læringssenteret: 23 30 12 17 / 97 69 90 69

Se også omtale på nettsidene til Læringssenteret og Elevinspektørene

Til toppen