Elevundersøkelsen 2013: <br>Norske elever trives på skolen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– De nye tallene fra Elevundersøkelsen viser at det er veldig mye bra i norsk skole. Ikke minst viser undersøkelsen at læringsmiljøet har hatt en positiv utvikling. Dette er igjen viktig for hvor mye elevene lærer på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De nye tallene fra Elevundersøkelsen viser at det er veldig mye bra i norsk skole. Ikke minst viser undersøkelsen at læringsmiljøet har hatt en positiv utvikling. Dette er igjen viktig for hvor mye elevene lærer på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Elevundersøkelsen 2013 viser en nedgang i andelen elever som oppgir at de blir mobbet to eller tre ganger i måneden – fra 6,8 prosent i 2012 til 4,2 prosent i 2013.

– Det er positivt at vi nå ser en nedgang i mobbetallene, som har vært stabile over lang tid. Selv om forskerne er forsiktige med å konkludere med sikkerhet, tyder dette på at utviklingen går i riktig retning, sier kunnskapsministeren. 

– Også i forrige elevundersøkelse så vi en nedgang i andelen elever som ble mobbet, og årets resultater styrker inntrykket av at det har skjedd en nedgang. Hvis nedgangen fortsetter også i neste elevundersøkelse vil vi kunne være ganske sikre på at dette er en reell trend, fortsetter Røe Isaksen.

Mer arbeidsro i timene

Fjorårets elevundersøkelse bekrefter at norske elever trives godt på skolen. Nesten 90 prosent av elevene oppgir at de trives svært godt, eller godt. Åtte av ti sier at de er interessert i å lære i de aller fleste fagene, eller i mange fag.

– Elevundersøkelsen viser mye av det samme bildet som kom frem i den siste PISA-undersøkelsen. PISA 2012 tegner et gjennomgående positivt bilde av læringsmiljøet i norske skoler, og en positiv endring når det gjelder arbeidsro i timene. Det er bra, selv om det er viktig å huske at det fortsatt er mye å gå på når det gjelder det faglige, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

53 prosent av elevene er enige i at det er god arbeidsro i timene, ifølge Elevundersøkelsen 2013. I forrige undersøkelse svarte 48,6 prosent av elevene det samme.

– Det er gledelig at det er blitt mer ro i norske klasserom, men ifølge Elevundersøkelsen synes fortsatt én av fire elever at det ikke er god nok arbeidsro. Det viser at det er behov for å jobbe mer med læringsmiljøet på mange skoler, sier Røe Isaksen.

Negative kommentarer og erting

For første gang er spørsmål om ulike typer krenkelser tatt med i Elevundersøkelsen. Nesten 11 prosent av elevene oppgir at de har blitt gjort narr av eller ertet to til tre ganger i måneden eller mer. Rundt åtte prosent av elevene sier de opplever å bli holdt utenfor, spredt løgner om, eller får negative kommentarer om utseendet.

– Selv om færre oppgir at de blir mobbet, er det alt for mange elever som opplever å bli gjort narr av og ertet, eller får negative kommentarer. Dette er noe skolene må ta på alvor, sier kunnskapsministeren. 

Elevundersøkelsen 2013 ble avsluttet 10. januar i år. Resultatene ble publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider fredag 17. januar. NTNU Samfunnsforskning AS analyserer Elevundersøkelsen, og i dag ble den første rapporten om undersøkelsen publisert. I denne rapporten har forskerne sett spesielt på spørsmålene om mobbing og uro i skolen.

Fakta om Elevundersøkelsen:

  • Alle elever har ifølge § 9a i opplæringsloven ”rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring”. Elevundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø.
  • Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående opplæring skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.
  • Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn, samt på Vg1, mens det er frivillig å delta for andre trinn. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføring av Elevundersøkelsen. NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analyser og rapportering.
  • I Elevundersøkelsen 2013 er det kommet nye spørsmål om ulike typer krenkelser. Elevene har svart på om de blir gjort narr av, holdt utenfor, spredt løgner om, blir truet, utsatt for fysiske angrep eller om de har fått negative kommentarer om utseendet.
  • Elevundersøkelsen ble revidert høsten 2013. Det er blitt færre spørsmål, og gjennomføringen er flyttet til høsten. Spørsmålene om mobbing er plassert rett etter spørsmål om ulike krenkelser som eleven eventuelt har opplevd på skolen. Alle disse momentene kan ha innvirkning på resultatene.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2013 finner du her.