Elgjakt uten jaktlag - enkeltmannsjakt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statskog ønsker å gjøre elgjakt mer lik småviltjakt. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktrettighet på elg uten å være med i et jaktlag. Vi kan også tilby tilsvarende jakt på hjort.

Dermed er det mye enklere for ferske jegere å komme seg på elgjakt. Bortsett fra at alle må ha bestått storviltprøve, er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Den som får tilslaget på et jaktfelt, har det for seg selv enten en helg eller en uke. Med jaktrettigheten følger også muligheten til å ha med seg andre jegere. 

Statskog SF er organisert som statsforetak etter lov om statsforetak (lovdata.no) av 30. august 1991. Staten er 100% eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren.

Elg.
Nå kan hvem som helst kjøpe jaktrettighet på elg uten å være med i et jaktlag. Foto: Landbruks- og matdepartementet