Elisabeth Lier Haugseth ny ekspedisjonssjef for avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker i Kulturdepartementet

Elisabeth Lier Haugseth er utdannet jurist, og vil som ekspedisjonssjef få det faglige ansvaret for regjeringens politikk på hele likestillings- og diskrimineringsfeltet, inkludert juridisk arbeid på området, internasjonalt arbeid på likestillings- og kulturområdet og arbeid med kulturelt mangfold.

Portrett av Elisabeth Lier Haugseth
Ny ekspedisjonssjef Elisabeth Lier Haugseth. Foto: Forbrukertilsynet

Ansvar for styring av Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Bufdir på likestillingsfeltet ligger også til stillingens ansvarsområde. Hun starter i jobben 1. september 2020.

Elisabeth Lier Haugseth har siden desember 2016 vært direktør for Forbrukertilsynet. Før dette arbeidet hun 12 år hos Likestillings- og diskrimineringsombudet som nestleder og leder av juridisk avdeling.