Historisk arkiv

Ellen Seip ny departementsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 27/2002
Dato: 29.05.02
Kontaktperson: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 91 69 10 14 og informasjonsrådgiver Lisa Bang, 22 24 49 58.

Ellen Seip ny departementsråd

Ellen Seip tiltrer vikariat som departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) frem til 31.12.02. Hun tiltrer 4. juni.

Ellen Seip (52) er i dag departementsråd i Sosialdepartementet (SOS). Hun ble utnevnt til dette embetet i januar i år, men har vært tilsatt i Sosialdepartementet siden 1980. Først ved sosialavdelingen som spesialutreder og fra mars 1987 byråsjef samme sted. Fra april 1998 var hun fungerende ekspedisjonssjef til hun i januar 1999 ble utnevnt til ekspedisjonssjef i sosialavdelingen i Sosial- og helsedepartementet. Ellen Seip er Cand. sociol. fra Universitetet i Oslo i 1976 og har også gjennomgått Statens forvaltningshøgskole høsten 1990.

- Jeg gleder meg til å arbeide sammen med Ellen Seip og ser frem til at hun kommer på plass. Hun har solid bakgrunn fra embetsverket som gjør henne særdeles godt kvalifisert for de store utfordringene departementet står overfor, særlig i forbindelse med omorganisering av departementet og moderniseringsarbeidet, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Nåværende departementsråd i AAD, Karin Moe Røisland tiltrer i samme periode vikariat i Sosialdepartementet. – Jeg ser på dette som en stor utfordring. Våre to departementer har en rekke felles berøringspunkter, blant annet innenfor moderniseringsarbeidet og avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Min faglige bakgrunn og yrkeserfaring er dessuten relevant for Sosialdepartementets ansvarsområde, sier Karin Moe Røisland.

Til toppen