Ellinor Guttorm Utsi - vinner av Årets reinkjøttformidler 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ellinor Guttorm Utsi fra Tana ble under reinkjøttbransjen sin årlige samling i Tromsø den 7. mars tildelt prisen som Årets reinkjøttformidler 2015. Gjennom familieselskapet Davvi Siida har Ellinor utviklet et helhetlig reiselivsprodukt basert på natur, samisk kultur og samisk mat.

 Ellinor Guttorm Utsi er ein verdig vinnar og ho får prisen for den innsatsen ho og familien har gjort, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.  – Bedrifta Davvi Siida er bygd på eigen solid kunnskap og røynsle, og leverer kvalitetsprodukt som er etterspurde i marknaden. Eg vonar prisen motiverer og inspirerer til fortsatt innsats i utvikling av verksemda, seier Jon Georg Dale. 

Stolt prisvinner sammen med juryen, fra venstre: Ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet Anne Marie Glosli, prisvinner Ellinor Guttorm Utsi, leder av Norske reindriftsamers landsforbund Ellinor Jåma og leder av Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt John Anders Lifjell.
Stolt prisvinner sammen med juryen, fra venstre: Ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet Anne Marie Glosli, prisvinner Ellinor Guttorm Utsi, leder av Norske reindriftsamers landsforbund Ellinor Jåma og leder av Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt John Anders Lifjell. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Etablert flere virksomheter med utgangspunkt i egen reindrift

Ellinor Guttorm Utsi har gjennom ståpåvilje og innsats lykkes i etablering av flere virksomheter med utgangspunkt i egen reindrift. Samtlige familiemedlemmer jobber som reindriftsutøvere og turistverter, og byr på sin kunnskap om den samiske kulturen og reindriften. Familien Utsi driver med reindrift som hovedvirksomhet og følger reinen fra vinterbeite i Tana til Nordkyn når sommeren nærmer seg. I tillegg er Ellinor en anerkjent duodji utøver. 

Davvi Siida

Davvi Siida er videreutviklet over tid i tråd med markedet. Det er jobbet aktivt mot større reiselivsaktører, A Taste of Lapland til Hurtigruten, og når et bredt publikum. Davvi Siida leverer en autentisk opplevelse med aktiviteter, overnatting og et godt måltid i lavvoen. 

Juryens begrunnelse

I sin begrunnelse vektla juryen Ellinor sitt arbeid med å fokusere og formidle de positive sidene av reindriften, og hennes innsats knyttet til å få frem historien bak kjøttet ved også å fremheve de kvinner og menn, heltene på vidda, som er uløselig forbundet med assosiasjonene knyttet til måltidet basert på norsk reinsdyrkjøtt.  Ellinor og familien lever av reindriften og virksomheter knyttet opp mot egen reindrift. Konseptet er autentisk, enkelt i sin form men svært ekte og troverdig. Ellinor har vært og er en foregangskvinne i reindriften, gjennom sin virksomhet trekkes særlig frem hennes innsats for å løfte opp og fram reindriftskvinnene. Gjennom sin duodji utøvelse viser hun sin kjærlighet til egen kultur og sitt folk og er med det en fremragende forvalter av den samiske kulturarven. 

Juryen har bestått av lederne av de to forhandlingsdelegasjonene som møtes ved de årlige reindriftsavtaleforhandlingene, Anne Marie Glosli (ekspedisjonssjef LMD) og Ellinor Marita Jåma (leder av NRL). I tillegg er lederen av Markedsutvalget ved John Anders Lifjell vært medlem i juryen.

Prisens opprettelse og formål

Markedsutvalget for reinkjøtt deler årlig ut prisen ”Årets reinkjøttformidler”. Formålet med prisen "årets reinkjøttformidler" er å løfte frem og gi anerkjennelse til enkeltpersoner, institusjoner eller bedrifter som gjennom aktiv og gjentatt formidling har bidratt til å styrke reinkjøttets positive omdømme. Prisen ble første gang delt ut under reinkjøttarrangementet i Mathallen på Samefolkets dag den 6. februar 2015 og gikk til Røros bedriften Fjellvilt. 

Jurien har hatt 5 gode kandidater å velge mellom til "Årets reinkjøttformidler 2015". 

Vurderingskriteriet som har ligget til grunn ved utvelgelsen av «Årets reinkjøttformidler » er at kandidaten enten har drevet aktiv og gjentatt formidling av matretter laget av reinkjøtt eller reinkjøttprodukter, og eller formidlet andre positive sider ved reinkjøttet som bygger opp under Markedsutvalgets verdier: 

  • Helten på vidda
  • Litt nærmere naturen
  • Mørt, smaksrikt og sunt
  • Mat i godt lag 
Ellinor Guttorm Utsi fra Nord-Norge
Ellinor Guttorm Utsi var en av utstillerne på Nord-Norges stand på Grüne Woche i 2015. Foto: Vidar Alfarnes