Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Elvestuen til arktisk miljøministermøte

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen reiser til Rovaniemi for å delta på miljøministermøte i Arktisk råd. Tema for møte er de helt spesielle miljøutfordringene man står overfor i Arktis.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen representerer Norge i det arktiske miljøministermøtet i Rovaniemi fredag 12. oktober. Møtet arrangeres i forbindelse med det finske formannskapet i Arktisk råd. Det er Finlands miljøminister Kimmo Tiilikainen som står som vertskap.

- Endringene i Arktis skaper grenseoverskridende utfordringer som bare kan løses i samarbeid med de andre arktiske landene. Ikke minst de raske klimaendringene i kombinasjon med økt aktivitet krever felles innsats og nye grep, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Hovedtema for sesjonene under møtet er Miljøutfordringer i Arktis, fra kunnskap til handling og Felles løsninger på arktiske miljøutfordringer. Ministermøtet arrangeres i tilknytning til Arctic Biodiversity Congress, en omfattende kongress i regi av Arktisk råds arbeidsgruppe for biodiversitet, Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF).

- Klimaendringene er den klart største trusselen mot det arktiske naturmangfoldet, og samarbeid som kan bidra til reduserte utslipp av klimagasser vil være avgjørende. Utslipp av svart karbon eller sot har spesielt stor effekt i Arktis, og jeg håper at dette møtet vil bidra til å styrke vårt samarbeid for å redusere utslipp av sot, sier Elvestuen.

Norge jobber aktivt internasjonalt for å begrense utslippene av kortlivede klimaforurensere gjennom sitt arbeid i den internasjonale gruppen The Climate and Clean Air Coalition. Kortlevde klimaforurensere er en fellesbetegnelse for gasser og partikler med relativt kort levetid, men som kan ha sterk klimaeffekt. Eksempler på kortlivede klimaforrurensere er metan, sot og hydrofluorkarboner.

- Hav- og luftstrømmer gjør at mye forurensning ender opp i Arktis. Dette gjelder også marin plastforurensning, hvor et samarbeid i Arktis kan bidra til den globale innsatsen mot marin forsøpling og mikroplast, sier Elvestuen.

Statsråden deltar på ministermøtet siste dag, fredag 12. oktober. Statsekretær Atle Hamar (V) deltar på konferansens første dag, torsdag 11. oktober.

Detaljert program for toppmøtet ligger på Arktisk råd sine hjemmesider

Kontaktperson for statsrådens deltagelse på toppmøtet i Arktisk råd:
Martin Lerberg Fossum - mlf@kld.dep.no, 468 19 812

Til toppen