- Den europeiske menneskerettsdomstolens framtid må sikres

- Det må treffes effektive tiltak for å forhindre at Den europeiske menneskerettsdomstolen bryter sammen, sa ekspedisjonssjef Steffen Kongstad bl.a. da han åpnet et seminar i Oslo om domstolens framtid.

Med støtte fra Utenriksdepartementet arrangerte Norsk senter for menneskerettigheter 7.-8. desember et seminar om Den europeiske menneskerettsdomstolens framtid.

I Utenriksdepartementets åpningsinnlegg sa ekspedisjonssjef Steffen Kongstad blant annet at menneskerettsdomstolens velbefinnende er en hovedprioritet for Norge i Europarådet og at effektive tiltak må treffes uten opphold for å forhindre at domstolen bryter sammen. 

Til toppen