Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En aktiv likestillingspolitikk

- Regjeringen skal jobbe aktivt med likestilling gjennom det eksisterende apparatet og i tillegg må de ulike samfunnssektorene yte sitt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Regjeringen mener håndhevingsapparatet for likestilling og ikke-diskriminering må utnyttes bedre, og viser til at blant annet til at Likestillings- og diskrimineringsnemnda blir styrket i budsjettet.

Regjeringen vil arbeide for å skape et bedre og mer helhetlig diskrimineringsvern gjennom å fremme en universell likestillings- og ikke-diskrimineringslov. Regjeringen ønsker videre å legge til rette for mer likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeid gjennom de regionale likestillingssentrene og ressursmiljøene, trekke mer veksler på sentrene for Kjønns- og likestillingsforskning ved universitetene og følge opp at de ulike samfunnssektorene tar sitt ansvar med å arbeide aktivt for likestilling og rapportere årlig, sier Horne.

- Vi har omdisponert budsjettmidler foreslått til nye statlige stillinger i regionene til andre formål, for eksempel en styrking av familiepolitikken der det likestilte foreldreskapet og valgfriheten for både kvinner og menn, er helt sentralt for oss. Det er mye god likestillingspolitikk i god familiepolitikk, sier Horne.

Til toppen