Én av fem unge i Europa arbeidsledige

Ungdomsledigheten i EU ligger på over 10 prosent i de fleste land og har vært høyt på det ungarske formannskapets agenda. Det polske formannskapet vil blant annet sette fokus på den demografiske utfordringen. Avtroppende arbeidsråd Mona Næss rapporterer om utviklingen på det arbeids- og sosialpolitiske området i EU det siste halvåret.

Avtroppende arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen Mona Næss har skrevet en rapport om arbeids- og sosialpolitiske utviklingstrekk i EU januar – august  2011.

Her kan du lese hovedpunkter fra rapporten. Hele rapporten kan leses her (pdf). 

· Arbeidsmarkedet har stabilisert seg i Europa det siste halvåret. Ledigheten i EU utgjør nå ca 9,3 prosent som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng (pp) sammenlignet med mai 2010. Det er tale om en seks måneders periode sammenhengende nedgang i ledigheten. Sammenlignet med for et år siden, er det 904 000 færre arbeidsledige i EU.

· De aggregerte ledighetstallene skjuler imidlertid store forskjeller mellom land, fra 4,4 prosent i Nederland til 20,7 prosent i Spania. Det forventes en svak reduksjon i ledigheten fram mot 2012 og mange land viser tegn på bedring selv om det europeiske arbeidsmarkedet fortsatt er svekket.

· Situasjonen på arbeidsmarkedet for unge mennesker i EU er fortsatt dårlig, selv om en generell bedring kan anes. Ungdomsledigheten er nå på 20,4 prosent.  

· Ungarn hadde formannskapet i EU første halvår 2011. Hovedfokus var blant annet den store ungdomsledigheten i Europa og å få på plass en ny handlingsplan for å bedre situasjonen for romfolket. Polen overtok formannskapet i EU annet halvår 2011. Polakkene har blant annet satt fokus på den demografiske utfordring med flere eldre.

· Annen gangs konsultasjon om arbeidstidsdirektivet gjennomført med de europeiske partene – fortsatt uklart om det blir forhandlinger.

· Single Market Act publisert – Ny runde om utsendingsdirektivet

· Fortsatt ingen enighet om forslag til diskrimineringsdirektiv eller revidert direktiv om vern av gravide, ammende og mødre som nylig har født.

Til toppen