En begynnelse og en fortsettelse

I dag feirer vi en begynnelse.

En begynnelse på noe som blir veldig viktig for veldig mange i årene som kommer.

I dag feirer vi en fortsettelse.

En fortsettelse på noe som har vært veldig viktig for veldig mange i årene som har gått.

Det er hundre år siden den Norske Kræftfondkomite startet innsamlingsaksjonen til landets første kreftsykehus.

Innsamlingen skapte engasjement og entusiasme over hele landet.

Det måtte ikke bare samles inn penger til nytt sykehus.

Det måtte samles inn penger til å kjøpe radium også.

Radiumhospitalet ble kalt folkets gave til folket.

Det var hele landets sykehus.

Det ble innviet i 1932 og rommet 71 pasienter og 49 ansatte.

Pasientene måtte betale 6 kroner døgnet,

samt dekke utgifter til radium- og røntgenbehandling.

Veldig mye har skjedd siden den gang.

Den gang var kreft en sykdom de fleste døde av etter kort tid.

I dag er kreft en sykdom de fleste overlever og lever med i lang tid.

Den gang var behandlingsmetodene få.

Virkningene var små og bivirkningene store.

I dag er behandlingsmetodene langt flere.

Virkningene er langt større og bivirkningene langt færre.  

Den fantastiske utviklingen skyldes ikke minst innsats fra fagfolk og forskere her på sykehuset.

For at denne utviklingen skal fortsette,

er det på høy tid å gjøre det vi gjør nå:

Fornye Radiumhospitalet.

Nå gir vi pasientene bedre behandling og bedre omgivelser.

Nå gir vi fagfolkene og forskerne bedre arbeidsforhold.

Nå videreutvikler vi Radiumhospitalet som høyspesialisert sykehus.

Vi har hatt en innsamlingsaksjon over hele landet denne gangen også,

men den har funnet sted via skattekortet.

De nye byggene blir innviet i 2024.

De vil romme 2200 ansatte, 155 døgnpasienter og 50 dagpasienter.

Pasientene skal verken betale døgnpris eller dekke utgiftene til radium og røntgen.

På det nye protonsenteret vil de få tilbud om strålebehandling som de i dag må reise utenlands for å få.

Sist – men på ingen måte minst: Det nye radiumhospitalet skal romme forskning og utvikling i tett samarbeid med Universitetet i Oslo og aktørene i Oslo Cancer Cluster.

Det er – og skal fortsatt være – en møteplass for viktige aktører.

Det er – og skal fortsatt være – en yngleplass for nye ideer.

Mange snakker om å løse kreftgåten.

Som om det bare er en eneste stor gåte vi må løse.

Som om det bare er ett eneste stort sprang vi må ta.

Men slik er det er det jo ikke.

Vi har mange små gåter å løse.

Vi har mange små skritt å gå.

Det er jo dette vi gjør når vi utvikler behandlingsmetoder som er litt bedre og litt mer skånsomme.

Det er jo dette vi gjør når vi utvikler diagnostiseringsmetoder som er litt bedre og litt mer nøyaktige.

Det er jo dette fagfolkene på Radiumhospitalet har gjort helt siden 1932.

Nå sørger vi for at de kan fortsette arbeidet med enda større kraft.

Vi sørger for at små skritt kan bli til store sprang.

Det har skjedd mye siden innsamlingsaksjonen til nytt kreftsykehus for hundre år siden. Men det er noe som ikke har endret seg.   

Radiumhospitalet er fortsatt folkets gave til folket.

Det er fortsatt hele folkets sykehus.

Kjære alle sammen.

Gratulerer med begynnelsen og med fortsettelsen. 

Lykke til med nye bygg og nytt sykehus!