En god, gjennomtenkt idé

Høyer og Sulland mener i sin kronikk i Klassekampen 9. februar at leie av fengselsplasser i utlandet er en håpløs idé. Jeg er helt uenig, skriver statssekretær Brein-Karlsen i et innlegg i samme avis.

Dette er en god løsning på et akutt problem – nemlig at vi i dag har altfor mange som venter på å sone, men som ikke får plass. Leie av fengselsplasser i utlandet er et midlertidig tiltak i påvente av permanente løsninger her hjemme. Regjeringen tar ansvar for at de straffene vi har idømt blir fullbyrdet.

Dette tiltaket vil også bidra til at flere plasser frigjøres til varetekt i Norge. Politiet har gjennom lang tid etterlyst flere varetektsplasser. De som skal varetektsfengsles skal ikke slippes ut fordi det mangler fengselsplasser.

Høyer og Sulland hevder at erfaringene med belgiske innsatte i Tilburg fengsel i Nederland hovedsakelig er negative. For å begrunne dette, benytter de seg av rapporten til Europarådets torturovervåkningskomité fra 2011. Etter norske myndigheters besøk i Tilburg, og etter møter med både belgiske og nederlandske myndigheter, er vårt inntrykk at erfaringene er positive. Tilburg er nå et foretrukket fengsel for belgiske innsatte.

Norske myndigheter har gått grundig gjennom det samarbeidet som eksisterer mellom Belgia og Nederland. Erfaringene fra Tilburg fengsel har vært benyttet aktivt under forhandlingene om avtalen mellom Norge og Nederland, nettopp for å forhindre mange av utfordringene man har møtt der.

Jeg vil også peke på at det utgjør en vesensforskjell å leie 242 eneceller, som Norge vil, og slik situasjonen er for Belgia, som leier 681 plasser fordelt blant annet på åttemannsrom.

Høyer og Sulland peker på språklige utfordringer ved å sone utenfor Norge. Det er et faktum at vi sliter med dette også i norske fengsler. Langt fra alle innsatte snakker norsk – for disse vil det ikke ha betydning om de ansatte snakker norsk eller nederlandsk. Norske myndigheter vil i avtalen med Nederland stille konkrete krav til engelskkunnskaper blant de ansatte. Det stilles også krav om bruk av tolk og oversettelse ved behov.

Avstanden til Norgerhaven er stor, det er ikke til å komme fra. Men det er den også når innsatte soner ved Ullersmo og familien bor i Hammerfest eller i Litauen. Vi skal legge opp til gode muligheter for besøkende ved Norgerhaven og utvidede kontaktmuligheter via telefon og internett.

Høyer og Sulland mener at det ikke vil være mulig å gi et likeverdig tilbud i et nederlandsk fengsel, blant annet fordi Nederland ikke vil akseptere ordinære utganger fra fengselet. Her har Høyer og Sulland misforstått. Innsatte som har krav på ordinære utganger etter straffegjennomføringsloven skal ikke overføres til Nederland. Dersom de allerede er der og innvilges slik utgang, skal de tilbakeføres til et norsk fengsel.

I motsetning til hva Høyer og Sulland påstår, er forslaget om å leie fengselsplasser i utlandet godt gjennomtenkt. Å leie fengselsplasser i Nederland innebærer ikke et mindre ansvar for Norge. Det er fremdeles norske fanger under norsk kriminalomsorg. Dette tiltaket gir oss en økt kapasitet på 242 lukkede fengselsplasser innen kort tid.