En historisk mulighet for fred i Afghanistan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar lørdag 12. september virtuelt på åpningen av de intra-afghanske fredsforhandlingene i Doha. Norge har jobbet for en politisk løsning på konflikten i Afghanistan i en årrekke.

- Forhandlingene er en historisk mulighet til å få en slutt på krigen i Afghanistan, og oppstarten av forhandlingene gir grunn til forsiktig optimisme. Det afghanske folket ønsker seg fred. Norge håper at partene lykkes i å bli enige om en politisk løsning på konflikten, og skape sin egen fremtid, sier Eriksen Søreide. 

Norge har fulgt de amerikanskledede fredsbestrebelsene på nært hold, og bruker den tette kontakten med partene til å understreke behovet for en inkluderende prosess og løsning på konflikten.

- Konflikten i Afghanistan dreper og skader tusenvis av sivile hvert år. Situasjonen kan ikke fortsette. En løsning må bygge videre på de fremskrittene som er gjort i landet, og sikre ofres rettigheter, demokrati og menneskerettigheter, inkludert for kvinner, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

-Norge har et langvarig engasjement i Afghanistan, og har stått sammen med det afghanske folket under hele konflikten. Vi har jobbet for en politisk løsning og en inkluderende fredsprosess, om vi har bidratt militært og med utviklingsbistand. Forhandlingene kan være starten på en bedre fremtid for Afghanistan. For å oppnå dette er det viktig at kvinner deltar i prosessen fra begynnelsen og at ofre høres, sier utenriksministeren.

Qatar er vertskap for forhandlingene mellom de afghanske partene i Doha. Norge er invitert til å delta på åpningen sammen med blant annet USA, Tyskland, Indonesia, Usbekistan og FN. De fire siste utgjør, sammen med Norge en uformell støttegruppe for det qatarske vertskapet. I tillegg deltar en rekke regionale og internasjonale representanter.