Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En jobb på vegne av alle

Som Erna sa,

vi ruster oss for flere utbrudd og økt smittespredning.

Men vi planlegger for det motsatte også.

Vi planlegger hvordan vi skal fortsette gjenåpningen av samfunnet når smittesituasjonen gjør det mulig.

Da vil vi vurdere lettelser på disse områdene:

  • Gradvis åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten for voksne.
  • Åpne for flere deltakere på offentlige arrangementer. Her vil vi vurdere å åpne for inntil 600 personer inndelt i tre kohorter på 200.    
  • Åpne for bruk av annethvert sete, for eksempel i kinosaler og på stadion med fastmonterte seter.
  • Oppheve den nasjonale skjenkestoppen.

*****

Vi tester flere enn noen gang tidligere.  

Det er helt avgjørende for å slå ned lokale utbrudd så raskt som mulig.

Vi må fortsette å øke testkapasiteten framover.

Vi har derfor satt ned en egen innsatsgruppe, under ledelse av Espen Nakstad i Helsedirektoratet, som ser på hvordan vi skal sikre god kapasitet utover høsten og vinteren.

*****

Vi må ikke bare redusere risikoen for smitte.

Vi må også gjøre det lettere å spore opp og stoppe smitte som sprer seg.

Ingen vet hvor det skjer neste gang.

Vi vil derfor oppfordre kommunene til å følge opp ansvaret de har for å kontrollere at smittereglene følges på arrangementer, også dem som ikke har skjenking.

Vi vil også oppfordre utelivsbransjen til å etablere frivillig registrering av kontaktinformasjon.

Frem mot avvikling av den nasjonale skjenkestoppen vil vi utrede om denne ordningen skal være obligatorisk.

Hver enkelt av oss må bidra ved å være hjemme hvis vi har luftveissymtomer.

Det vil også redusere antallet som blir forkjølet og får influensa.

*****

Tre kommuner jobber nå hardt og mye for å slå ned lokale utbrudd.

De beskytter ikke bare sine egne innbyggere.

De beskytter innbyggerne i hele landet.

Hvis et lokalt utbrudd ikke blir slått ned, kan det vokse til en bølge som slår inn over store deler av landet og rammer store deler av befolkningen.

Kommunene som nå jobber med å slå ned lokale utbrudd, trenger all støtte de kan få i den viktige jobben.

Det er derfor vi nå legger fram en liste over tiltak som de kan sette raskt i verk for å slå ned smitte.

Det er derfor FHI har opprettet et eget team som kan hjelpe kommunene i arbeidet med smitteoppsporing.

Det er derfor regjeringen har lovet å dekke alle utgifter til testing og sporing i kommunene.

Nå er det Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad som er hardest rammet.

Neste uke kan det være andre.

Derfor er det veldig viktig at kommunene som opplever lokale utbrudd lærer av hverandres erfaringer.

Jeg skal ikke kalle det en turnus.

Jeg håper vi slipper at hver eneste kommune i landet må ta sin tørn.

Men jeg er sikker på en ting:

Det vil komme lokale utbrudd i flere kommuner.

Det vil være flere kommuner som må gjøre en viktig jobb.

Ikke bare for sine egne innbyggere – men for innbyggerne i hele landet.

*****

Vi vil se utbrudd flere steder og smitte i flere grupper.

Mange av dem som er smittet i de siste utbruddene, har opplevd hets.

Studenter på NHH har blitt kalt egoister og det som verre er.

Medlemmer av menigheten i Sarpsborg har blitt omtalt i ondskapsfulle ordelag.

Dette må ta slutt.

Vi er mange som har brutt smitterådene – både en og to ganger.

Vi har alle gjort dumme ting.

Vi kan alle være uheldige å bli smittet av koronaviruset.

Neste gang kan viruset spre seg på din skole eller din arbeidsplass.

Det kan spre seg fra konfirmasjonen eller bursdagen der du var gjest.

Vi greier ikke å stoppe denne pandemien hver for oss.

Vi greier bare å stoppe den sammen.

Da må vi ikke hetse andre.

Men støtte hverandre.