En mobbefri skole

Kommuner som ikke gjør nok for å sikre elevene sine en mobbefri skolehverdag, vil snart kunne forvente å få bøter.

Første skoledag er en høytidelig dag full av forventninger for både foreldre og barn. Jeg husker at jeg var spent på hvordan skolen skulle bli, om jeg ville få venner og hvordan jeg ville like meg.

For de aller fleste blir det en fin dag og starten på et skoleliv preget av lek, vennskap og læring. Men slik er det ikke for alle. Det er fortsatt altfor mange barn og unge som opplever en skolehverdag preget av mobbing og utestengelse. Anslag viser at så mange som 24 000 barn og unge blir mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere. 

Det er mange skoler som jobber godt mot mobbing, og som tar skikkelig tak når de blir klar over at et barn blir plaget eller utestengt. Men det finnes dessverre også eksempler på skoler og kommuner som ikke gjør det loven krever. Tilbakemeldinger fra mobbeofre viser at mange opplever at de ikke blir trodd når de forteller om mobbingen.

Regjeringen jobber derfor med en antimobbepolitikk som har som mål å gi alle elever en trygg skolehverdag. Vi skal intensivere det forebyggende arbeidet, det skal nytte for barn og unge å si ifra, regelverket skal virke og vi skal tydeliggjøre skole- og barnehageeiernes rolle.

Ett av tiltakene vi jobber med er å innføre økonomiske reaksjoner overfor kommuner som ikke følger regelverket.På den måten vil vi tvinge dem til å ta ansvar.

Det aller beste vil selvsagt være om ingen kommuner trenger å få en slik økonomisk reaksjon, og jeg håper muligheten til å gi en bot vil være nok til at det også har preventiv effekt.

Vi vil uansett aldri godta at barn ikke får den oppfølgingen fra skolen og kommunen som de har krav på. Alle barn fortjener en trygg skolehverdag.