Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En opptrapping av frihandelsagendaen

EFTAs ministermøte fant sted i Genève 23. november 2018. Indonesias handelsminister var tilstede for å markere at EFTA-landene og Indonesia er enige om en frihandelsavtale. Avtalen gir norske bedrifter bedre tilgang til verdens fjerde mest folkerike land.

- Utviklingen i internasjonal handel gjør at frihandelsavtaler betyr svært mye for Norge. Vi vet at handelsavtaler gir økt eksport for norske bedrifter, og de bidrar til å sikre arbeidsplasser i hele Norge. Derfor er jeg fornøyd med at vi har fått på plass en avtale med Indonesia, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Videre undertegnet næringsminister Røe Isaksen en revidert bilateral landbruksavtale med Israel og en samarbeidserklæring med Kosovo.

EFTAs ministre diskuterte også brexit og forhandlingene med partnere som India, Mercosur (tollunion bestående av Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay), Vietnam og Malaysia. Ministrene uttrykte også et ønske om å starte forhandlinger med Pakistan så snart innledende arbeider er ferdigstilt.

-Jeg er opptatt av at Norge skal få på plass gode avtaler med partnere der vi har reelle økonomiske interesser, slik som Indonesia og flere av de andre landene vi forhandler med i dag. Dagens ministermøte var en opptrapping av frihandelsagendaen, sier næringsminiser Torbjørn Røe Isaksen. 

Fakta

Handel med Indonesia

Samhandel for varer var i 2017 om lag 2,8 mrd. kroner, hvorav Norges eksport utgjorde 1,2 mrd. kroner. Viktige eksportprodukter er sjømat, maskiner og utstyr, samt kjemiske produkter. Fastlandseksporten for varer har økt med over 100 prosent de siste ti årene. Viktige importprodukter er fottøy, klær og tømmer. 

EFTA

  • Formannskapet i EFTA går på omgang. Norge hadde sist formannskap våren 2017, og var da vertskap for et ministermøte på Svalbard.
  • Rådet er EFTAs høyeste organ og avgjørelser tas ved enighet.
  • Norge har sammen med medlemslandene i EFTA inngått 28 frihandelsavtaler med i alt 39 land.
Til toppen