En sommer er over…

Internasjonalt samarbeid og økt forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer er viktige tema i en rekke av de EU- programmene Norge kan delta i. Arbeidet med å synliggjøre mulighetene i EU-programmene vil denne høsten være ekstra meningsfullt for oss, skriver gjesteskribent Merete Mikkelsen, direktør for Vest-Norges Brusselkontor.

Sommeren har kommet og er i ferd med å forsvinne, og agendaen synes uendret i Europa. Det handler fremdeles om den økonomiske situasjonen i eurosonen. På toppmøtet som ble holdt så sent som 21. juli klarte EUs ledere å komme til enighet om viktige tiltak for å stabilisere situasjonen noe - gjennom blant annet en ny hjelpepakke til  Hellas.

Likevel - når vi skal beskrive forhandlingene denne våren, er det vel ikke ordet solidaritet som er mest nærliggende å bruke… Den europeiske solidariteten har vist seg å være ganske frynsete i kanten, og den gjensidige hjelpen sitter til tider langt inne. Vi spør oss: Hvor langt vil landene i unionen strekke seg i sin støtte? Hvem skal betale for hvem og hvor mye? Vil euroen klare seg?  Og hvor lenge skal dette egentlig vare? Når nå sensommeren har kommet med økt uro på børsene på toppen av de andre problemene, ja da er hverdagen definitivt tilbake, og alt er som før – i alle fall nesten.

For helt som før er det ikke, og det kommer det heller ikke til å bli. ”En sommer er over og minnene om den de vil bestå”, heter det i en sang fra 70-tallet. I år er det dessverre ikke bare lyse og lette sommerminner som vil følge oss utover høsten. Uansett om man er bosatt i Norge eller utenfor landets grenser, vil de fleste nordmenn være preget av de forferdelige hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli. Det har fått oss til å tenke gjennom en del av de store problemstillingene dagens samfunn står overfor. Og spørsmålene som diskuteres kan ikke avgrenses til Norge – de er i aller høyeste grad internasjonale. Det har vi også fått føle gjennom alle støtteerklæringer fra samarbeidspartnere fra hele Europa.

Nå er hverdagen her, og vi skal alle ta med oss disse inntrykkene videre i vårt dagligliv og arbeid. Høsten som står foran oss har mange viktige oppgaver som skal tas fatt på. Vest-Norges Brusselkontor skal blant annet ha fortsatt fokus på utviklingen innen energi og fornybar energi i Europa, tilrettelegge for vår regions deltakelse under EUs regionsmønstring ”Open Days” i oktober, samt at vi skal skape gode møteplasser for regionalt samarbeid i Europa på ulike tema. Alt dette med sikte på å bidra til regional utvikling som kommer lokalsamfunnene til gode.

Likevel er det et annet av våre arbeidsområder som vil synes ekstra meningsfylt for oss denne høsten. Vest-Norges Brusselkontor jobber mye med å synliggjøre mulighetene for prosjektfinansiering fra ulike EU-program som Norge kan delta i gjennom EØS-avtalen.  Vestlandsfylkene og kommuner som vi representerer har allerede en rekke prosjekt å vise til der både voksne og unge har fått nye erfaringer gjennom internasjonale prosjekt. Det har i mange tilfeller satt sitt preg på hele lokalmiljøet.

For om solidaritet og samhold ikke dominerer i EUs diskusjoner rundt den økonomiske krisen, er det viktig å huske på at ett av EUs opprinnelige mål var fredsbygging og økt internasjonal solidaritet etter to harde verdenskriger. Internasjonalt samarbeid og økt forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer er viktige tema i en rekke av de programmene som Norge kan delta i.  Vest-Norges Brusselkontor har hatt spesielt fokus på prosjekt som gjennomføres innen frivillig arbeid og i skolesammenheng. Vi har tro på at denne typen prosjekt kan være spesielt viktige for unge og for lokalsamfunnet. EU-programmet for unge som heter ”Aktiv Ungdom” har til og med demokratibygging som ett av sine fokusområder! 

Vi ser stadig vekk at EUs politikk og avgjørelser kan ha positive så vel som negative konsekvenser helt ned på lokalt nivå – også i Norge.   Vi er opptatt av at vi bruker mulighetene som EU-programmene tilbyr, og ikke lar oss rive med av ja og nei til EU-debatten til en hver tid. Når det gjelder EUs opprinnelige solidaritetstanke, tror jeg det er mange som kan si seg enig i den. Kanskje flere enn de som erklærer seg som ”EU-tilhengere”? 

Så om sommerens siste solstråler er i ferd med å forsvinne, er det verdt å huske på at internasjonalt samarbeid og økt forståelse er en fornybar energikilde som samfunnet vil kunne se verdien av i mange år fremover. Det forutsetter at vi tør å investere tid og penger i denne typen arbeid nå – for mulighetene er der.

 

Til toppen