Endrer dato for vaksinering av dose nr. 2 for nøkkelpersonell

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det samfunnskritiske nøkkelpersonellet som fikk 1. dose av koronavaksinen i slutten av mai, fikk opprinnelig time for 2. dose 3. og 9. august. Det var kortere enn tolv uker mellom dose 1 og 2, fordi det på tidspunktet var ventet at intervallet snarlig ville reduseres for alle. Dette skjedde i begynnelsen av juni. Senere ble intervallet forlenget til 12 uker igjen for alle. På bakgrunn av dette endres vaksinedatoen 3. august til 9. og 23. august for gruppen med samfunnskritisk nøkkelpersonell.