Endrer ikke grensen mellom kommunene Nærøy, Leka og Bindal

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Øya Austra er i dag delt mellom kommunene Nærøy, Leka og Bindal og flere har tatt inititativ til å justere grensen. Innbyggerne har hatt svært ulike ønsker, og etter en helhetsvurdering har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet å ikke endre grensen.

Øya Austra er i dag delt mellom tre kommuner og to fylker. Spørsmålet om kommunetilhørighet for Austra ble diskutert tidlig i kommunereformen. I desember 2017 gjorde Stortinget om vedtaket om sammenslåing av Leka, Bindal, Nærøy og Vikna. I etterkant mottok departementet flere initaitiv om grensejustering fra innbyggere i Leka og Bindal. Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte derfor en ny innbyggerundersøkelse blant innbyggerne på Austra.

− Dette har vært en vanskelig og kompleks sak å avgjøre. Jeg har forståelse for innbyggernes ulike ønsker. Etter en helhetsvurdering har vi derfor vedtatt ikke å endre grensen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland utredet saken på oppdrag fra departementet. Fylkesmannen rådet departementet til å endre grensen mellom Nærøy og Leka, slik at Lekas innbyggere på Austra ble en del av nye Nærøysund fra 1. januar 2020. Departementet har hatt møter med kommunene før vedtaket ble fattet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00