Endrer ikke grensen mellom kommunene Rennebu og Oppdal

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I januar 2017 mottok Fylkesmannen i Sør-Trøndelag et initiativ om utredning av grensejustering for fire kretser i Rennebu kommune. Innbyggerne bak initiativet ønsket at de fire kretsene skulle bli en del av Oppdal kommune. Departementet har nå vedtatt at grensen ikke skal endres.

− Dette har vært en krevende og kompleks sak, som har ført til mye debatt i Rennebu og Oppdal. Jeg har forståelse for innbyggernes ulike ønsker. De ulike momentene i saken peker i ulik retning, men departementet har lagt særlig vekt på bruken av kommunale tjenester og konsekvensene for Rennebu kommune. Etter en helhetsvurdering har departementet derfor vedtatt ikke å endre grensen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fylkesmannen i Trøndelag har utredet saken på oppdrag fra departementet. Fylkesmannen tilrår at departementet ikke endrer grensen på det nåværende tidspunkt. Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.

Vedtak i sak om grensejustering mellom kommunene Rennebu og
Oppdal (PDF)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00