Endrer straffeloven for å stanse utilregnelige kriminelle

Strafferettslig utilregnelige personer som gjentatte ganger begår kriminalitet har kunnet slippe straffereaksjoner. Regjeringen tar nå grep for at plagsomme kriminelle skal kunne idømmes en særreaksjon.

– Vi har nå lagt frem et forslag for Stortinget som skal sikre at slike personer, som ofte begår mindre, men absolutt plagsomme kriminelle handlinger, blir mindre plagsomme gjennom at de rett og slett dømmes til behandling. Og det betyr at de ikke lenger får frikort til å begå kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Regjeringen foreslår å utvide virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner slik at personer som er strafferettslig utilregnelige og som begår gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, skal kunne idømmes slik reaksjon.

Forslaget omfatter både dom på overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Særreaksjon idømt på grunnlag av slike lovbrudd skal ha en maksimal varighet på tre år. For øvrig foreslås det at en særreaksjon idømt på grunnlag av slike lovbrudd i all hovedsak skal gjennomføres etter dagens regelverk om gjennomføring av særreaksjoner.

 

 

 

 

 

 

Til toppen