Endring av krav til maksimalt antall styreverv for styremedlemmer i finansforetak

Finansdepartementet hever terskelen for krav om maksimalt antall styreverv for styremedlemmer i finansforetak.

Finansdepartementet har i dag vedtatt å heve terskelen i finansforetaksforskriften § 9-2 for når kravet om maksimalt antall styreverv for styremedlemmer i finansforetak skal anvendes. Terskelen heves fra å gjelde finansforetak med en forvaltningskapital på 20 milliarder, til bare å gjelde finansforetak med en forvaltningskapital på mer enn 200 milliarder kroner.

Kravet gjelder for styremedlemmer som nyoppnevnes eller gjenoppnevnes etter 1. januar 2018.

Les endringsforskriften her

Til toppen