Endring i forskrift om innreiserestriksjoner

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og gitt et nytt tilhørende ikrafttredelsesrundskriv.

Endringene er foretatt fordi karantenebestemmelsene i covid-19-forskriften ble endret 14. september.

G-20/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen