Endring i innreiserestriksjoner for medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner

Dette innholdet er mer enn 4 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 1. september en endring i forskriften om innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen.

Endringen innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger som gis oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-23, dvs. medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner.