Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i verdipapirforskriften kapittel 12

Endringene gjelder clearingplikt for OTC-derivater, transaksjonsrapportering, sentrale motparter og transaksjonsregistre mv. (EMIR).

Finansdepartementet har fastsatt en endring i verdipapirforskriften kapittel 12  som gjennomfører 22 kommisjonsforordninger om clearingplikt for OTC-derivater, transaksjonsrapportering, sentrale motparter og transaksjonsregistre mv. i norsk rett. De 22 kommisjonsforordningene som nå gjennomføres tilhører forordning 648/2012 (EMIR),  og ble innlemmet i EØS-avtalen 31. mai 2018.

EMIR-hovedrettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen i 2017 og er gjennomført i norsk rett ved henvisning i verdipapirhandelloven kapittel 13.

Forskriftsendringen har vært på høring:
Høring - forskrifter til verdipapirhandelloven § 13-1 (forordning 648/2012 EMIR)

Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli.

Til toppen