Endringar blant statssekretærane

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Kongen har i statsråd i dag gitt Astrid Bergmål avskil i nåde som statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Bergmål er utnemt på ny som statssekretær for olje- og energiminister Terje Aasland, med verknad frå 20. juni 2023 kl. 12.00.

Politisk rådgivar Marie Vallestad Lamo er utnemnt som statssekretær for forsvarsminister Bjørn Arild Gram, med verknad frå 20. juni 2023 kl. 12.00.

Konstituert statssekretær Andreas Bjelland Eriksen er utnemnt som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre i 50 prosent stilling, og for olje- og energiminister Terje Aasland i 50 prosent stilling, med verknad frå 1. juli 2023.

Konstitueringa av statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre er forlenga til og med 30. september 2023.

Politisk rådgivar Eilif Swensen er konstituert som statssekretær for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen frå og med 1. august til og med 30. september 2023.

Politisk rådgivar Helge Flø Kvamsås er konstituert som statssekretær for næringsminister Jan Christian Vestre frå og med 31. juli til og med 30. september 2023.

 

Regjeringa er utgått frå Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Statssekretærane er:

For statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Kristine Joy Nordenson Kallset (Ap)
Astrid Scharning Huitfeldt (Ap)
Wegard Håkon Harsvik (Ap)
Thomas Boe Hornburg (Ap) – Fråverande
Andreas Bjelland Eriksen (Ap) – 50 prosent stilling frå 1. juli 2023
Halvard Hølleland (Ap)
Kristoffer Thoner (Ap)
Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) – Konstituert frå 2. desember 2022 til og med 30. september 2023
Erling Emil Laugsand (Sp)
Finn Henrik Thune (Ap) – Konstituert frå 15. mai til og med 14. juli 2023

For finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Erlend Trygve Grimstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Lars Vangen (Sp)
Ellen Reitan (Ap)
Jakob Bjelland (Sp)

For kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Sindre Lysø (Ap)
Kjetil Vevle (Ap)

For forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)

For næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – Permisjon frå 1. august til og med 13. september 2023
Anne Marit Bjørnflaten (Ap)
Helge Flø Kvamsås (Ap) – Konstituert frå 31. juli til og med 30. september 2023

For utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)
Bjørg Sandkjær (Sp)

For utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Eivind Vad Petersson (Ap)
Erling Rimestad (Ap)

For klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)
Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap)
Kjersti Bjørnstad (Sp)

For fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)
Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)

For barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)
Trine Fagervik (Sp)

For forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)
Anne Marie Aanerud (Sp)
Marie Vallestad Lamo (Sp)

For samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)
Tom Kalsås (Ap)
Bent-Joacim Bentzen (Sp)
Abel Cecilie Knibe Kroglund (Ap)

For arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Maria Schumacher Walberg (Ap)
Tomas Norvoll (Ap)
Samra Akhtar (Ap)

For helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)
Karl Kristian Bekeng (Ap) – Permisjon frå 22. mai til og med 12. oktober 2023
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)
Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap)
Truls Vasvik (Ap) – Konstituert frå 22. mai til og med 12. oktober 2023

For kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)
Gry Haugsbakken (Ap)
Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) – Permisjon frå 1. august til og med 30. september 2023
Eilif Swensen (Ap) – Konstituert frå 1. august til og med 30. september 2023

For landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)
Wenche Karen Westberg (Sp)

For justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)
Hans-Petter Aasen (Sp)
John-Erik Vika (Sp)
Geir Indrefjord (Sp)

For olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)
Elisabeth Sæther (Ap)
Andreas Bjelland Eriksen (Ap) – Konstituert frå og med 1. august 2022 til og med 30. juni 2023. Statssekretær i 50 prosent stilling frå 1. juli 2023
Astrid Bergmål (Ap)

For kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Ole Gustav Narud (Sp)
Gunn Karin Gjul (Ap)
Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)
Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)