Endringene i verdipapirhandelloven om sentrale motparter i kraft 1. januar 2015

I forbindelse med at Kongen i statsråd 26. juni 2014 sanksjonerte endringer i verdipapirhandellovens regler om sentrale motparter (oppgjørssentraler), ble kompetanse til å sette loven i kraft delegert til Finansdepartementet.

Finansdepartementet har nå fastsatt forskrift som setter i kraft lovendringene med virkning fra 1. januar 2015. I den forbindelse fastsettes det også forskrift som viderefører adgangen sentrale motparter har til å drive virksomhet med å garantere for avtaler om handel i finansielle instrumenter og forpliktelser for verdipapirlån etter verdipapirhandelloven § 2-6.

 

Les forskriften her

Til toppen