Endringer blant de politiske rådgiverne

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsministerens kontor har fra 17. juni 2016 gitt Julia Sanna Marie Brännström Nortug avskjed som politisk rådgiver for statsråd Jon Georg Dale i Landbruks- og matdepartementet, og engasjert henne som politisk rådgiver for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet.

Politisk rådgiver Tobias Brännström i FrPs stortingsgruppe er fra 20. juni 2016 engasjert som politisk rådgiver for statsråd Jon Georg Dale i Landbruks- og matdepartementet.