Endringer for å få flere i jobb

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil at flere sosialhjelpsmottakere og andre som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, blant annet innvandrere, skal få tilbud om å delta på kvalifiseringsprogrammet i NAV. Målet er å få flere i jobb.

Målgruppen for kvalifiseringsprogrammet (KVP) er personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede rettigheter til ytelser fra NAV. Formålet med ordningen er at deltakerne gjennom helhetlig og koordinert oppfølging kommer i arbeid. Antall deltakere i programmet har gått ned de siste årene, samtidig som mange kommer seg i jobb etter å ha deltatt på programmet. Derfor ønsker statsråden at flere skal få muligheten til å delta på KVP.

Det foreslås endringer i kvalifiseringsprogrammets bestemmelser om inngangsvilkår, varighet og innhold.

– Jeg ønsker at flere som trenger tett oppfølging for å komme i jobb, skal få det. Jeg vil ha flere innvandrere og andre som står på utsiden bort fra sosialhjelp, og inn på dette programmet som fører folk i jobb, sier Anniken Hauglie. 

– For å opprettholde bærekraften i velferdssamfunnet, trenger vi flere i jobb. Det er arbeid som finansierer helsevesenet, skolene og velferden vår. Da må vi sørge for at så mange som mulig som kan jobbe, kommer seg i arbeid.

De viktigste forslagene til endringer i kvalifiseringsprogrammet er:

  • Å endre den nedre aldersgrensen for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet, fra 19 til 18 år.  
  • Å endre sosialtjenestelovens regler om varighet, slik at kvalifiseringsprogram kan gis så lenge deltakeren oppfyller inngangsvilkårene, men likevel ikke lenger enn to år. Det foreslås også at kommunen ved særlige grunner kan forlenge med inntil ett år (seks måneder etter gjeldende rett), og at det ikke er formelle begrensninger i antall program. 
  • Endringer som utvider mulighetene for å gjennomføre utdanning, opplæring og lærlingetid innenfor kvalifiseringsprogrammet.

Les lovforslaget