Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften på høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om at alkoholholdig drikk med en øvre grense på 4,7 volumprosent alkohol ved kontroll kan ha et avvik på inntil 0,3 volumprosent alkohol og likevel anses som alkoholholdig drikk i gruppe 1.

I biologiske produkter kan det oppstå endringer i alkoholinnhold etter at produktet er tappet. Forslaget er ment å være en praktisk løsning på produksjons- og måleutfordringer som enkelte aktører kan oppleve.

Bakgrunnen for forslaget er at det i Granavolden-plattformen går fram at regjeringen vil innføre fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold (alkoholholdig drikk gruppe 1) som tar høyde for kvalitetsforskjell i produktene, for å legge til rette for at mikro- og minibryggerier skal kunne selge produkter i vanlig butikk.

Det foreslås å gjennomføre endringer i alkoholregelverket som presiserer at produkter som har et avvik på inntil +0,3 volumprosent alkohol fra alkohollovens grense på 4,7 volumprosent alkohol, likevel skal anses som alkoholholdig drikk gruppe 1. Presiseringen knytter seg kun til alkoholholdig drikk gruppe 1, og gjelder for samtlige produkttyper.

Volumprosentgrensen for salg av de ulike gruppene med alkoholholdig drikk er ikke foreslått endret. Produkter som skal omsettes som alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal fortsatt ha en øvre grense på 4,7 volumprosent alkohol, men det gis en liten fleksibilitet for produkter som ved kontroll har et avvik opptil 0,3 volumprosent alkohol over grensen. Forslaget innebærer ikke en flytting av grensen for hvilke produkter som skal selges i butikk og hvilke produkter som skal omsettes gjennom Vinmonopolet. Det er ikke ønskelig å gjøre sterkere alkoholholdig drikk mer tilgjengelig ved å flytte salg av produkter fra Vinmonopolet til dagligvarehandelen.

 

Alkoholholdig drikk i gruppe 1:

  • Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.