Endringer i angrerett og reisegaranti for pakkereiser

Regjeringen vil gjøre endringer i pakkereiseloven. Det foreslås å innføre angrerett for pakkereiser kjøpt utenom faste forretningslokaler, og å gjeninnføre regler om pakkereisearrangørs plikt til å stille reisegaranti når kunden kun kjøper transport.

Forslaget til endringer ble i dag lagt frem i en proposisjon for Stortinget.

– Forslaget innebærer at forbruker som har kjøpt en pakkereise i et salgsmøte eller lignende kan angre seg i 14 dager, og gå fra avtalen uten å betale avbestillingsgebyr. Dette betyr en styrking av forbrukernes rettigheter ved reiser, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

Angrerett

Pakkereiser bestilles gjerne over nettet, eller fysisk hos et reisebyrå. En pakkereise kan avbestilles mot et avbestillingsgebyr som er høyere jo nærmere avreise avbestillingen gjøres. Kjøperen har ikke angrerett. I noen få tilfeller selges pakkereiser i salgsmøter der pakkereiseavtalen fremstår svært forlokkende, og de reisende i etterkant kan føle seg lokket eller lurt til å inngå avtale de egentlig ikke ønsker.

Regjeringen foreslår derfor at det innføres angrerett på reiser som er kjøpt utenom faste forretningslokaler. Dette omfatter i tillegg til salgsmøter også dørsalg og salg på for eksempel messer.

Gjeninnfører reisegaranti

Da den nye pakkereiseloven trådte i kraft i 2018, fjernet man ordningen med reisegaranti når den reisende kun kjøper flybilletter av en pakkereisearrangør. Nå foreslår regjeringen å gjeninnføre denne særordningen. Det betyr at den som kjøper flybilletter av reisearrangør får sterkere rettigheter enn den som kjøper billettene direkte av transportøren.

Transportører, for eksempel flyselskaper, skal ikke stille reisegaranti når de bare selger transporten. Først når transportørene selger pakkereiser eller sammensatte reisearrangementer, må også disse selskapene stille reisegaranti.

De nye reglene antas å kunne tre i kraft fra 1. januar 2021.

Les proposisjonen.