Endringer i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer. Departementet har i forskriften fastsatt nye satser for prisnedskrivning og eksportrestitusjon.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2015.