Nytt i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Stortinget har vedtatt flere endringer som gjelder fra 1. august i år. Blant annet er det innført en hjemmel som gjør det mulig å begrense antallet utenlandske elever på bibelskoler og andre såkalte "kapittel 4-skoler".

Kunnskapsdepartementet har foreslått å innføre en hjemmel som gjør det mulig å begrense antallet utenlandske elever på bibelskoler og andre såkalte "kapittel 4-skoler".  Bakgrunnen er at enkelte av bibelskolene har en stor andel utenlandske elever.

Stortinget har nå vedtatt endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven. Fredag 16. juni ble endringene sanksjonert av Kongen i statsråd. Lovendringene trer i kraft 1. august 2017.

  • Lovfesting av krav om at kommuner og fylkeskommuner likebehandler friskoler og offentlige skoler når det gjelder dekning av utgifter til spesialundervisning.
  • Presisering i loven av at fylkesmannen har hjemmel til å føre tilsyn med kommunenes plikter overfor elever i friskoler etter en rekke ulike bestemmelser i friskoleloven. Forslaget er begrunnet i hensynet til likebehandling mellom elever i offentlige skoler og friskoler.
  • Innføring av et krav om at alle friskoler skal ha vedtekter som sier at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode.
  • Lovfesting av en forskriftshjemmel som gjør det mulig å fastsette en kvote/øvre andel elever uten fast tilhørighet til Norge ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4.    Bakgrunnen er at enkelte av bibelskolene har en stor andel utenlandske elever.
  • Innføring av et krav i folkehøyskoleloven om at alle offentlige tilskudd og elevbetaling skal komme elevene til gode. 

Lenke til forslaget til lovendring fra Kunnskapsdepartementet

Lenke til behandlingen av lovforslaget i Stortinget

Til toppen