Endringer i inndelingslova fra januar 2014

Fra nyttår kan Kongen flytte inntil én kommune til et annet fylke, uansett innbyggertall. Det er én av flere endringer i inndelingslova fra 1. januar 2014.

Fram til nå har ikke inndelingslova hatt særskilt regulering av prosessen når en kommune eller et fylke blir delt og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylker. Fra 1. januar 2014 blir definisjonen av ordet ”deling” endret, slik at begrepet også omfatter slike tilfeller.

Der en kommune eller fylke blir delt, og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylke, skal det opprettes en fellesnemnd. Bestemmelsen i § 27 om konstituering av nytt kommunestyremøte eller fylkesting blir også gjort gjeldende for disse tilfellene.

Inndelingslova er også endret slik at mens sammenslåing blir greid ut, kan staten kontrollere budsjettet. Det samme gjelder om en kommune blir delt, og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylker, slik at den opprinnelige kommunen eller fylket opphører. 


Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen